V provozu veřejných bazénů je nákup a ohřev vody významnou ztrátovou položkou.

Naše technologie úpravy vody Silnou ozonizací umožní špinavou odpadní vodu po praní filtrů
mechanicky vyčistit, hygienicky zajistit a vrátit do bazénové recirkulace včetně její tepelné energie. Takto přefiltrovaná odpadní voda opět získá hygienické parametry vody pitné a je možné ji po dalším zahřátí pustit i do sprch.

Pokud propojíme ozónovou filtraci s rekuperací a doplníme ohřevem
filtrované vody tepelným čerpadlem, získáme tak z původní vody odpadní, vodu ředící čí sprchovací zahřátou ca. na 35 – 45 °C, což nám vyhovuje, poněvadž docílíme vysokého COP tepelného čerpadla.

1 m3 takto upravené odpadní prací vody např. v Pražském bazénu s levnějším ohřevem vody v moderní kotelně (1 kWh = 2,- Kč) nám ušetří ca. 150,- Kč. Odhadem, asi polovinu energií
potřebných pro naše úsporná zařízení pokryjí neuskutečněné tepelné ztráty v potrubí z kotelny a tepelné ztráty původního zdroje tepla (kotel, předávací stanice apod.)
Podobným způsobem můžeme upravit i odpadní vodu ze sprch, jejíž energii zpětně získáme tepelným čerpadlem a studenou, vyčištěnou ji pošleme do nádrže na dešťovou vodu k zalévání objektu.

V takovém případě nemusíme platit ani stočné, anebo ji zachytíme v nádrži pro úklid, splachování záchodů apod. Na tomto místě musím podotknout, že všechna data o množství uspořené vody a energie jsou snadno a zcela přesně měřitelná  nainstalovanými legislativně povolenými přístroji, které zasílají svá data na jakékoliv PC či chytrý telefon námi určený. Taková komunikace dopomůže odstranit i možnou nedůvěru ve způsobu jakéhokoliv financování celého projektu, které se dá uskutečnit bez jakýchkoliv dotací a s nimi často spojených politických machinací.