Návrh financování zpětného získávání tepla bez dotací, s nulovou investicí a okamžitým výdělkem.

Tento dokument popisuje způsob financování rekuperace odpadní bazénové vody s nulovou investicí, systém měření uspořené energie a princip rozdělení úspor mezi investora a majitele objektu již od prvního uvedení do provozu až do jeho úplného zaplacení.

Jedná se o unikátní systém financování dodávek společností  ZZT projekt s.r.o, zaměřený na snižování provozních, či investičních nákladů majitelů (provozovatelů) objektů, které jsou zcela nepochybně značným přínosem pro úsporu energií v souvislosti s životním prostředím.

Definice pojmů:

Rekuperace

Zpětné získávání tepla

Investor

ZZT projekt s.r.o.

Zhotovitel

ZZT projekt s.r.o.

Projekce

ZZT projekt s.r.o.

Majitel rekuperace

ZZT projekt s.r.o.

Majitel objektu

Fyzický anebo právní subjekt (organizace) který je vlastníkem příslušného objektu, do kterého bude rekuperační zařízení instalováno.

Provozovatel

Fyzický anebo právní subjekt (organizace) který má na starosti provoz objektu

Dodavatel energie

Společnost distribuující elektřinu/plyn či jiným způsobem zprostředkovávající dodávku tepla pro ohřev vody v provozu majitele objektu

kalkulace zzt projekt sro

Způsob provedení rekuperačního zařízení a měření úspor

Investor (ZZT projekt s.r.o.) instaluje v daném objektu rekuperační zařízení dle předloženého projektu a uhradí veškeré náklady s dodávkou spojené. Přebírá až do úplného zaplacení majitelem objektu jeho údržbu a servis. Majitel objektu (provozovatel) poskytne prostory pro toto zařízení, zaváže se svou součinností při instalaci a dohledem nad provozovatelem, který bude rekuperační zařízení obsluhovat dle pokynů zhotovitele.

Způsob zaplacení dodávky

Na základě platné sazby dodávek energie a vody, která je účtována majiteli (provozovateli) objektu jejich dodavateli, je definována skutečná výše úspor nainstalovaného rekuperačního zařízení.

Při uzavření smlouvy o dílo sjedná investor (ZZT projekt s.r.o.) s bankou kredit v hodnotě rekuperačního zařízení. Ručitel kreditu bude majitel objektu, anebo další bankovní dům (ČMZRB). Celý obnos se uloží na akreditivní účet, z kterého bude během 14 dní po řádném uvedení do provozu převedena záloha zhotoviteli (ZZT projekt s.r.o.) v hodnotě 60 % celého zabudovaného zařízení. 

Majitel akreditivního účtu bude platit na příkaz majitele objektu (provozovatele) majiteli rekuperačního zařízení (ZZT projekt s.r.o.) jednou měsíčně  80 % z naměřených hodnot až do úplného zaplacení ceny zabudovaného zařízení, která je uvedena v cenové nabídce zhotovitele na přiloženém notářském zápisu. Zbývajících 20 % je již výdělek majitele objektu (provozovatele). Po zaplacení dohodnuté (navýšené) smluvní ceny přechází zabudované rekuperační zařízení do majetku majitele objektu (provozovatele)

Délka placení by měla přibližně odpovídat amortizační době uvedené  v cenové nabídce zhotovitele předložené v počátcích jednání o této aplikaci. Jestliže se doba splátek prodlouží, bude znevýhodněn pouze investor, který pochybil ve svých odhadech a bude po delší dobu zatížen bankovním úrokem. Jestliže financování převezme majitel objektu a investorem odhadnutá doba amortizace se prodlouží, převezme investor úhradu úroku po půlroční lhůtě až do úplného zaplacení celého zařízení

Závěr

Tato možnost financování je důkazem toho, že zpětné využití tepla navrženým způsobem je aplikací, o které jsme hluboce přesvědčeni a věříme v ní.

Ivan Jandečka ZZT projekt s.r.o.