Referenci k nahlédnutí nemáme zatím žádnou, ale mohu napsat několik vět a ukázat pár fotek z instalace solárního zařízení na krytém bazénu v Radotíně, které jsme instalovali před necelými dvěma lety s firmou SAK.

Referenci k nahlédnutí nemáme zatím žádnou, ale mohu napsat několik vět a ukázat pár fotek z instalace solárního zařízení na krytém bazénu v Radotíně, které jsme instalovali před necelými dvěma lety s firmou SAK.

Ve článku Solární ohřev vody na těchto stránkách se zmiňuji o jednoduché instalaci solárních kolektorů.

Ve článku Solární ohřev vody na těchto stránkách se zmiňuji o jednoduché instalaci solárních kolektorů.

Na střeše bazénu se nabízel tento způsob zapojení, kdy je 28 kolektorů propojených do čtyř řad. Námi dovážené německé ploché kolektory lze propojit do jedné řady až o patnácti kusech a takových řad můžeme nainstalovat hydraulickým způsobem Tichelmann kolik chceme.

Na střeše bazénu se nabízel tento způsob zapojení, kdy je 28 kolektorů propojených do čtyř řad. Námi dovážené německé ploché kolektory lze propojit do jedné řady až o patnácti kusech a takových řad můžeme nainstalovat hydraulickým způsobem Tichelmann kolik chceme.

Regulace je řešena velmi jednoduše, poněvadž každý spotřebič má jedno čerpadlo, které je buď zapnuté anebo vypnuté. Čerpadla mohou běžet také současně, dle potřeby objektu. Provozovatel ovládá regulaci celého bazénu přes PC, anebo na dálku pomocí chytrého telefonu.

Regulace je řešena velmi jednoduše, poněvadž každý spotřebič má jedno čerpadlo, které je buď zapnuté anebo vypnuté. Čerpadla mohou běžet také současně, dle potřeby objektu. Provozovatel ovládá regulaci celého bazénu přes PC, anebo na dálku pomocí chytrého telefonu.

Potrubí je vedeno na střeše lisovací technologií v měděných trubkách a v budově pak přecházíme na uhlíkovou ocel. Pod střechou objektu je potrubí d 42 mm rozděleno do dvou samostatných okruhů o průměru 35 mm. První okruh, určený pro ohřev bazénové vody, předává tepelnou energii ze slunečních kolektorů pomocí velmi silného deskového výměníku přímo do akumulační nádrže velkého bazénu a druhý, určený pro předehřev vody do sprch, pomocí tisícilitrového zásobníku s ocelovým výměníkem.

Celé solární zařízení je chráněno proti nežádoucímu přetlaku velkou expanzní nádobou o objemu 400 litrů a pojišťovacím ventilem 6 bar. Nyní je v provozu zhruba jeden rok a přineslo úsporu ca. 40 000 kWh, což ještě předčilo mé očekávání. Solární pole má absorpční plochu 60 m² a předaný zisk 667 kWh z 1 m² jasně dokazuje, že se nám podařilo vyprojektovat a zabudovat termické solární zařízení s vynikajícím výkonem, jehož amortizaci odhaduji na sedm až devět let (záleží na růstu cen energií) i bez dotace. Po takovém zjištění přichází okamžik, kdy si připadám užitečný a cítím se skvěle.

Instalace solárních kolektorů. Na střeše bazénu se nabízel tento způsob zapojení, kdy je 28 kolektorů
propojených do čtyř řad. Firmou SAK Radotín dovážené, německé kolektory lze propojit do jedné
řady až o patnácti kusech a takových řad můžeme nainstalovat hydraulickým způsobem Tichelmann
kolik chceme  …. pokračování

článek v blogu

Různé články a pádné důvody naší technologie včetně komentářů a odpovědí.

Technické dotazy

Nebojte se na cokoliv nezávazně zeptat a kontaktujte nás přes formulář.