Solární ohřev vody

Využití slunce pro ohřev vody je energeticky nejúčinnější přeměnou sluneční energie. 1 m2 termického solárního kolektoru předá zhruba 5x více sluneční energie než 1 m2 fotovoltaiky. Samozřejmě to ale neznamená vše, poněvadž špatně vyprojektované, anebo nainstalované solární
zařízení přinese pouze ekonomickou ztrátu a hněv. A to vím o čem mluvím, poněvadž hloupých příkladů jsem za svou praxi viděl dostatek.

Nemusí to být pouze špatný projekt, nýbrž celá řada dalších, klasicky lidských faktorů, počínaje neznalostí a konče tvrdou korupcí. Já si myslím, že každé, už středně velké solární zařízení by mělo mít zabudovaný měřič výkonu.

Přístroj, který prokáže funkci a účinnost kompletní dodávky.

Měřič spotřebovaného výkonu není zase tak veliká položka, aby se o ní muselo dlouze diskutovat. Mělo by být pro dodavatele samozřejmostí, dokázat svému zákazníkovi, jak jeho zabudované solární zařízení spolehlivě funguje. Nevím, ale pochybuji o tom, že v nějakých dotačních programech je instalace měřiče výkonu uvedena jako podmínka k uvolnění dotací. Co je to platné, když je definován výkon kolektoru, velikost akumulační nádoby, ale jejich zapojení a funkci celého zařízení už nikdo nekontroluje.
Namísto toho se musí i člověk jako já každých pět let zúčastnit nesmyslného školení v hodnotě 5 000,- Kč, kterým projde i ten, co věci vůbec nerozumí a zřejmě jen tuší z čeho zkoušku právě absolvoval. Pokud by stála v podmínkách dotace povinná instalace měřiče výkonu, každá montážní firma by si samozřejmě dala pozor, a sama od sebe by montáž provedla znalecky a zodpovědně. Pokud by zařízení nefungovalo podle předepsaných parametrů, firma by musela sjednat nápravu, případně celou dotaci vrátit. Myslím, že by se pak kladl větší důraz na správnou instalaci a peníze z dotací by skutečně splnily svoji úlohu. Rozumný hospodář také neinvestuje své peníze do něčeho, o čem vůbec neví, zdali funguje. Ať přemýšlím jak jen to jde, nejde mi na rozum, proč by měl přispívat český, anebo i zahraniční daňový poplatník za nefunkční solární zařízení.
Promiňte mi můj ostrý tón, ale při tvorbě těchto stránek jsem si řekl, že se pokusím o upřímnost a tím možná zmírním zlost a nedůvěru těch, kteří si nechali namontovat solární zařízení, které nefunguje tak jak má, nepřinese žádaný výkon a neustále se přehřívá. Třeba se mi podaří vzbudit novou důvěru v naše řemeslo a napravím tím aspoň trošku své omyly z daleké minulosti, chyby mých kolegů, anebo těch, kteří jen koukají, jak rychle zkasírovat …
Termické solární zařízení rozhodně patří na střechu každé budovy, kde je celoročně ohříváno velké množství vody. Je to velmi jednoduché: Bez spotřeby se nedá ušetřit, a naopak Zařízení se také nehodí na každou budovu, poněvadž v určitých případech by bylo velmi nákladné upevnění kolektorů, trasa solárního potrubí ze střechy k spotřebiči je moc dlouhá (vysoká budova) a podobně. Jak vidíte na obrázku, kolektory lze mnohdy umístit i na pozemek vedle objektu. Mockrát jsem se setkal s potenciálními zákazníky, kteří žádali o cenovou nabídku na solární termické zařízení, ale já jim takovou investici rozmluvil, poněvadž neměla žádný smysl, což ale oni před naším rozhovorem vůbec netušili.
Neustále tvrdím, že investice do termického solárního zařízení má smysl pouze tehdy, když je zajištěna spotřeba teplé vody, kterou je možno ušetřit. Pokud ne, je lepší zakoupit el. boiler, při jehož výrobě se vypustilo do ovzduší rozhodně méně CO 2, než při výrobě všech komponentů pro solární zařízení. Na budovách plaveckých bazénů, rovných střechách panelových domů apod. je dostatek místa pro umístění velkých kolektorových polí, jejichž jednoduché hydraulické propojení s našimi velkými akumulačními nádržemi zaručí nejlevnější a nejefektivnější možnost dodávky termického solárního ohřevu vody, s jakou jsem se za celou svoji praxi setkal. Pod nimi je celoročně zajištěn dostačující odběr teplé vody, abych mohl s klidným srdcem říci:

Na tomto místě text ukončuji a budu pokračovat s někým, kdo projeví zájem.