REKUPERAČNÍ JÍMKA

Sakasun MP 2020

– Jednoduché řešení okamžité úspory energie
– Flexibilní financování dle dohody
– Možnost realizace do stávající bazénové technologie bez přerušení běžného provozu
– Rychlá a vysoká návratnost investice pomocí jednoduché technologie bez dalších energií
– Srozumitelná komunikace prostřednictvím jednoho dodavatele
– Pozitivní a příkladný postoj investora k životnímu prostředí

V minulosti nebylo na trhu zařízení, které by bylo schopné rekuperovat za rozumnou cenu větší množství teplé odpadní vody (po praní bazénových filtrů) před jejím konečným vypuštěním do kanalizace. Značným problémem je její biologické znečištění, které způsobuje zanesení teplosměnných ploch výměníků a korozi, čímž výrazně snižuje účinnost přestupu tepla a životnost jednotlivých částí zařízení

Z těchto důvodů jsme vyvinuli rekuperační jímku, zapojenou do odpadního potrubí znečištěné vody po praní filtrů před jejím konečným odtokem do kanalizace. V jímce je uložen dlouhý trubkový výměník, připojený na přívod studené vody z veřejného řádu, kterým protéká studená voda určená k dalšímu ohřevu. Jednotlivé okruhy jsou tvořeny dvěma svislými trubkovými registry, připevněnými proti sobě na plastové nosníky dole propojenými a opatřenými vypouštěcí zátkou. Okruhy jsou připojeny přes uzavírací ventily na vstupní rozdělovač přívodní studené vody a výstupní sběrač již předehřáté teplejší vody.
Svislé okruhy jsou do jímky uloženy se shora a v dolní části pouze zasunuty do příčných výztuh, takže po uzavření ventilů a povolení dvou šroubení mohou být i za provozu odstaveny a z jímky vyjmuty k případnému servisu. Vodovodní potrubí celého výměníku je zhotoveno z PVC trubek, certifikovaných k rozvodům pitné vody a odolných proti biologickému znečištění a korozi. Svislé registry jsou od sebe dostatečně vzdáleny tak, aby umožnili jednoduché čištění.

V horní části jímky jsou navařeny dva připojovací nátrubky. Jeden slouží jako přítok teplé odpadní vody a druhý jako přepadový odtok s tím, že je svisle prodloužen nad dno jímky, aby docházelo k průtoku pouze již ochlazené vody, která klesá ke dnu. Pod přepadovým odtokem v dolní části jímky je umístěn spodní odtok, který je na vnější straně opatřen ventilem, umožňujícím vypuštění celé jímky do kanalizace. Na kanalizační potrubí za ventilem je přes odbočku připojen přepadový odtok.

Pokud je jímka půdorysem značně větší než trubkový výměník a je možný sestup do ní, pak je opatřena vstupním otvorem, který je umístěn ve snímatelném vrchním víku. Všechny části tohoto zařízení jsou zhotoveny z materiálů, které nepodléhají korozi a jsou přístupné k pravidelnému čištění a servisu.
Technické řešení je využitelné převážně tam, kde dochází k pravidelnému praní bazénových filtrů a zpětnému dopouštění teplé ředící vody. Doporučujeme připojit na jímku i přívod studené vody určené k centrálnímu ohřevu do sprch.